Журнал підприємство господарство і право 2011

журнал підприємство господарство і право 2011

Професійна діяльність Трудову діяльність розпочала з посади асистент кафедри конституційного та міжнародного права Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка» у 2016. Викладає курси Державне будівництво і органи місцевого самоврядування. Юридичні і політичні науки. — Випуск 51. – К: Ін-т держави і права ім. Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження // Кримінальне судочинство. Публікації:1. Перспективи адміністративної реформи в контексті проблеми легітимізації виконавчої влади // Віче: теорет. громад. політ. журн. − Верхов. Проблема підвищення значення актів Вищої ради юстиції у сфері забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції / Руслан Ігонін // Науковий часопис Національної академії прокуратури. – 2014. — № 4. – Режим доступу до журн.: -2015/igonin.pdf. 52. Ігонін Руслан. Перелік літератури, що надійшла до бібліотеки НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України з 26 лютого 2015 р. по 18 березня 2015 р. КНИГИ: 1. Проблемы борьбы с преступностью и пути развития уголовного законодательства.

Скачать: kovalenko.pdf

Похожие записи: